Usluge prodavateljima

Usluge prodavateljima

Prilikom prodaje nekretnine cilj svakog prodavatelja je postići što bolju cijenu i realizirati kupoprodaju u što kračem vremenskom periodu.

Pomoć kvalitetne i educirane agencije je tu od presudnog značaja.

Cilj naše agencije je povjerenje klijenata u nekretnine koje im se nude, na način da sve što im mi prezentiramo je prije svega pravno tj. zakonski provjereno.

Sukladno tome i kod odabira kupaca pazimo da prodavatelju zaista dovedemo kupce koji su ozbiljni u svojoj namjeri da dotičnu nekretninu kupe, kao i da imaju osigurana materijalna sredstva za kupnju iste.

Nakon postignutog dogovora, pružamo uslugu izrade kupoprodajnih ugovora i predugovora, uknjižbe vlasništva kao i sve ostale pravne radnje koje će na najbži način dovesti do toga da se vlasništvo nad nekretninom koja je predmet prodaje prebaci od prodavatelja na kupca.