Usluge kupcima

Usluge kupcima

Kako živimo i radimo u vremenu kada na tržištu postoji veliki broj ponuđenih nekretnina, zaista je umijeće zainteresiranom kupcu odabrati onu pravu.

Od dobre informiranosti što tržište nudi i po kojim cijenama  do prepoznavanja pravih interesa i želja kupaca je dug put, ako neznamo napravit selekciju i kupcu pružit samo ono što spada u okvire njegovih želja ali i financijskih mogučnosti.

Nakon odabira nekretnine, zaključenja ugovora i isplate kupoprodajne cijene pristupa se knjiženju tj. upisu vlasništva i podnošenja porezne prijave.

Paralelno se vrši prebacivanje vodovodnih i električnih priključaka od prodavatelja na kupca kao i reguliranje komunalne, vodne i druge naknade.

Cilj agencije je kupcu biti stalno na usluzi odnosno biti mu potpora u svim segmentima realizacije kupoprodaje njegove nekretnine.