Pravne usluge

Pravne usluge

Prilikom preporuke određene nekretnine potencijalnom klijentu svakako je potrebno pregledati dali nekretnina koja bih trebala bit predmet kupoprodaje ima izađen energetski certifikat, uredan vlasnički list, kao i građevinsku i uporabnu dozvolu.

Zadatak agencije je da tek po prezentiranju uredne dokumetnacije i nakon odluke kupca o kupnji, priđe izradi kupoprodajnih ugovora ili predugovora, ugovora o najmu ili zakupu.

Po potpisu i javnobilježničkoj ovjeri, kompletna dokumentacija se predaje zemljišno knjižnom odjelu nadležnog općinskog suda i poreznoj upravi i to sve u zakonom propisanim rokovima.

Pravni segment kupoprodaje i upis u zemljišne knjige je temelj sigurnosti kupljene nekretnine, jer vrlo često smo u praksi bili svjedoci kako bi neažurnost predaje dokumentacije dovela do materijalno iscrpljujućih sudskih sporova.